Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
Call : 090.536.6656
P 2.9

Applicable environment:Indoor
Pixle pitch:2.9mm
Pixel configuration:1R1G1B
Brightness:600-1000cd/㎡
Colors:>16.7M
Cabinet size:600mm×400mm×97mm

 • Warranty: 24 months
 • P 2.5

  Applicable environment:Indoor
  Pixle pitch:2.5mm
  Pixel configuration:1R1G1B
  Brightness:600-1000cd/m²
  Colors:>16.7M
  Cabinet size:600mm×400mm

 • Warranty: 24 months
 • P 1.9

  Applicable environment:Indoor
  Pixle pitch:1.9mm
  Pixel configuration:1R1G1B
  Brightness:600-1000cd/㎡
  Colors:>16.7M
  Cabinet size:600mm×400mm

 • Warranty: 24 months
 • P 5

  Applicable environment:Indoor
  Pixle pitch:5.2mm
  Pixel configuration:1R1G1B
  Brightness:800-1200cd/m²
  Colors:>16.7M

 • Warranty: 24 months
 • P 4

  Môi trường áp dụng: Trong nhà
  Khoảng cách giữa 2 Pixle : 4mm
  C ấu hình Pixel : 1R1G1B
  Độ sáng: 600-900cd / m²
  Màu sắc : > 16.7M
  Kích thước cabinet : 576mm × 576mm × 95mm

 • Warranty: 24 months
 • P 3

  Applicable environment:Indoor
  Pixle pitch:3.1mm
  Pixel configuration:1R1G1B
  Brightness:600-1000cd/m²
  Colors:>16.7M

 • Warranty: 24 months
 • P 3.9

  Model number:P 3.9
  Applicable environment:Indoor
  Pixle pitch:3.9mm
  Pixel configuration:1R1G1B
  Brightness:800-1200cd/m²
  Colors:>16.7M
  Cabinet size:500mmx500mmx85mm

 • Warranty: 3 months
 • P 2.9

  Applicable environment:Indoor
  Pixle pitch:2.9mm
  Pixel configuration:1R1G1B
  Brightness:600-1000cd/㎡
  Colors:>16.7M
  Cabinet size:600mm×400mm×97mm

 • Warranty: 12 months
 • P 4.8

  Applicable environment:Outdoor
  Pixle pitch:4.8mm
  Pixel configuration:1R1G1B
  Brightness:>2600cd/m²
  Colors:>16.7M
  Cabinet size:640mm×640mm×125mm

 • Warranty: 24 months
 • Điện Máy Gia Thành - Màn hình LED P5 outdoor - TP.HCM
 • Warranty: 12 months
 • Điện Lực Sóc Trăng - Màn hình LED P5 outdoor - Tỉnh Sóc Trăng
 • Warranty: 12 months
 • Điện lực Sóc Trăng - Màn hình LED P3 indoor - Tỉnh Sóc Trăng
 • Warranty: 12 months