Máy chiếu Dòng C

Giá bán:

35.800.000 VNĐ

Giá bán:

34.700.000 VNĐ

Giá bán:

33.600.000 VNĐ

Giá bán:

31.400.000 VNĐ

Giá bán:

52.100.000 VNĐ

Giá bán:

38.500.000 VNĐ

Giá bán:

45.100.000 VNĐ

Giá bán:

35.500.000 VNĐ
VPL-CW276

Máy chiếu lắp đặt độ sáng 5,100 lumen, WXGA

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • VPL-CX276

  Máy chiếu lắp đặt độ sáng 5,200 lumen, XGA

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • VPL-CW256

  Máy chiếu lắp đặt độ sáng 4,500 lumen, WXGA

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • VPL-CX236

  Máy chiếu lắp đặt độ sáng 4,100 lumen, XGA

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • VPL-CH375

  Máy chiếu lắp đặt độ sáng 5,000 lumen, WUXGA, có khả năng kết nối HDBaseT™

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • VPL-CH370

  Máy chiếu lắp đặt độ sáng 5,000 lumen, WUXGA

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • VPL-CH355

  Máy chiếu lắp đặt độ sáng 4,000 lumen, WUXGA, có khả năng kết nối HDBaseT™

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • VPL-CH350

  Máy chiếu lắp đặt độ sáng 4,000 lumen, WUXGA

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng