Máy Chiếu Khoảng Ngắn

Giá bán:

31.500.000 VNĐ

Giá bán:

41.500.000 VNĐ

Giá bán:

33.300.000 VNĐ
Liên hệ 0903947700

Giá bán:

20.400.000 VNĐ

Giá bán:

18.700.000 VNĐ
VPL-SX630

Bảo hành 2 năm cho máy, 1000 giờ hay 3 tháng cho bóng đèn chiếu (tùy theo điều kiện nào đến trước).

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • VPL-SW631C

  Máy chiếu siêu gần tương tác, độ sáng 3,100 lumen, WXGA

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • VPL-SW630

  Máy chiếu siêu gần độ sáng 3,100 lumen, WXGA

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • VPL-SX631

  Máy chiếu siêu gần độ sáng 3,200 lumen, XGA

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • VPL-SX236

  Máy chiếu gần độ sáng 3,300 lumen, XGA

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng
 • VPL-SX226

  Máy chiếu gần độ sáng 2,800 lumen, XGA

 • Bảo Hành: 24 tháng chính hãng