SACOMBANK

CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP 0% SACOMBANK

 

1. Thời gian áp dụng

- Từ 05-09-2014 đến khi có thông báo mới.

2. Nội dung khuyến mãi

- Trả góp lãi suất 0% trong thời gian 06, 12 tháng khi thanh toán thẻ tín dụng quốc tế của Ngân hàng Sacombank.

- Tất cả sản phẩm đang bán tại 03 hệ thống Sony Center Hồng Nhân và Online:

      + Sony Center Trần Hưng Đạo

      251-253, Trần Hưng Đạo  - Quận 1

     + Sony Center Hai Bà Trưng

      215A-B, Hai Bà Trưng, Quận 3

      + Sony Center Hồng Bàng

      443-445-447, Hồng Bàng, Quận 5

3. Quy định tham gia

- Khách hàng có thẻ tín dụng quốc tế của ngân hàng Sacombank được tham gia chương trình “Mua hàng trả góp lãi suất  0%”, mức trả góp trả đều từng tháng và theo kỳ hạn mà Khách hàng đăng ký. (06, 12 tháng)

- Áp dụng cho tổng giá trị thanh toán trên hóa đơn từ 3 triệu đồng.

- Khách hàng có thể mua trả góp nhiều sản phẩm (không giới hạn), nhưng trong hạn mức tín dụng còn lại cho phép.

4. Hình ảnh thẻ tín dụng quốc tế Sacombank: