LẮP ĐẶT MÀN HÌNH LED P3 TẠI TRƯỜNG MÚA TP.HCM

CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN: LẮP ĐẶT MÀN HÌNH LED P3 TẠI TRƯỜNG MÚA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Công ty Màn hình LED Hồng Nhân hoàn thành công trình lặp đặt màn hình LED P3
– Chủ đầu tư : TRƯỜNG MÚA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
***** Liên hệ : Mr Tín 0905366656 0906762909 / Mr Nhân 0902361261 *****

Lắp đặt màn hình LED P3 tại Trường Múa TP.HCM
Lắp đặt màn hình LED P3 tại Trường Múa TP.HCM
Lắp đặt màn hình LED P3 tại Trường Múa TP.HCM
Lắp đặt màn hình LED P3 tại Trường Múa TP.HCM
Lắp đặt màn hình LED P3 tại Trường Múa TP.HCM
Lắp đặt màn hình LED P3 tại Trường Múa TP.HCM
Lắp đặt màn hình LED P3 tại Trường Múa TP.HCM
Lắp đặt màn hình LED P3 tại Trường Múa TP.HCM
Lắp đặt màn hình LED P3 tại Trường Múa TP.HCM
Lắp đặt màn hình LED P3 tại Trường Múa TP.HCM
Lắp đặt màn hình LED P3 tại Trường Múa TP.HCM
Lắp đặt màn hình LED P3 tại Trường Múa TP.HCM
Lắp đặt màn hình LED P3 tại Trường Múa TP.HCM
Lắp đặt màn hình LED P3 tại Trường Múa TP.HCM