MÀN HÌNH LED P3 – ADIDAS VIETNAM – AEON HÀ ĐÔNG – TP HÀ NỘI

MÀN HÌNH LED P3 – ADIDAS VIETNAM – AEON HÀ ĐÔNG – TP HÀ NỘI

MÀN HÌNH LED P3 – ADIDAS VIETNAM – AEON HÀ ĐÔNG – TP HÀ NỘI là một trong số các dự án nổi bật của Màn Hình Led – Hồng Nhân.

MÀN HÌNH LED P3 - ADIDAS VIETNAM - AEON HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI MÀN HÌNH LED P3 - ADIDAS VIETNAM - AEON HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI MÀN HÌNH LED P3 - ADIDAS VIETNAM - AEON HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI