Vầng Trăng Cổ Nhạc 2023 – HTV

🟡 𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 – 𝐋𝐄𝐃 𝐑𝐄𝐍𝐓𝐀𝐋 ✨
       Vầng Trăng Cổ Nhạc – HTV
Màn hình LED P3
Địa điểm: TP.HCM.
HNE hân hạnh đồng hành cùng Quý khách.
_______________________________________
▪️𝐋𝐄𝐃 𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥: 𝟎𝟗𝟎 𝟖𝟐𝟔 𝟒𝟓𝟓𝟕 – 𝟎𝟗𝟎 𝟔𝟗𝟗 𝟐𝟑𝟗𝟐
▪️𝐋𝐄𝐃 𝐅𝐢𝐱𝐞𝐝: 𝟎𝟗𝟎 𝟓𝟑𝟔 𝟔𝟔𝟓𝟔 – 𝟎𝟗𝟎 𝟔𝟕𝟔 𝟐𝟗𝟎𝟗
▪️𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://hongnhan.com.vn/
▪️𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐦𝐚𝐧𝐡𝐢𝐧𝐡𝐥𝐞𝐝@𝐡𝐨𝐧𝐠𝐧𝐡𝐚𝐧.𝐜𝐨𝐦.𝐯𝐧